Logo Colldejou

Colldejou

Baix Camp


Ets a: Portada > Notícies > Bases Escolars curs ...


Notícies

17/11/2017

Bases Escolars curs 2017-2018

(Aprovades pel Ple en sessió del dia 10 de novembre de 2017)

 

Clàusula 1a. Objecte de la convocatòria.

Constitueix l’objecte d’aquestes bases regular el règim dels ajuts individuals per contribuir al pagament de l’adquisició dels llibres escolars obligatoris i material escolar, així com regular llur convocatòria en el curs 2017/2018.

 

Clàusula 2a. Destinataris de l’ajut.

Els ajuts s’atorgaran als alumnes empadronats al municipi de Colldejou, de fins a 20 anys i que assisteixin als centres escolars d’educació infantil (EI), primària (EP), secundària (ESO) i Batxillerat o FP de grau mitjà.

Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre de les mateixes característiques i finalitats, atorgat pel altres administracions.

 

Clàusula 3a. Import dels ajuts.

L’import màxim dels ajuts, per alumne, en els diferents cicles formatius seran els que es relacionen:

Alumnes d’educació infantil i Primària                      60,00 €

Alumnes de ESO                                                      80,00 €

Alumnes de FP1, Batxillerat i FP2                          120,00 €

                                                                                                     

Clàusula 4a. Tramitació de les sol·licituds i documentació.

Les sol·licituds individuals les presentaran els representants legals dels alumnes davant l’Ajuntament. Les sol·licituds s’han de formular en el model normalitzat “Sol·licitud d’ajut individual”, que serà proporcionat per l’Ajuntament.

Amb la sol·licitud, degudament emplenada, s’ha d’adjuntar la documentació següent:

 a)            Certificat d’empadronament.

b)   Fotocòpia del DNI dels pares o tutors que signa la sol·licitud.

c)   Certificat del centre escolar de matriculació de l’alumne al curs 2017-2018.

d)   Fotocòpia del número de compte corrent.

e)  Justificació de la despesa fins als imports dalt indicats de la manera següent:

- Alumnes d’educació infantil i Primària: factures comprovants de l’adquisició de llibres i de material escolar.

-      Alumnes de ESO: factures comprovants de l’adquisició de llibres i de material escolar.

-      Alumnes de FP1, Batxillerat i FP2: Factures comprovants de l’adquisició de llibres i de material escolar i certificat del centre escolar conforme l’alumne ha cursat tot l’any escolar al centre.

Clàusula 5a. Termini per presentar les sol·licituds.

El termini per presentar les sol·licituds, serà fins el dia 15 de desembre de 2017

 


 

Clàusula 6a. Resolució, justificació i pagament dels ajuts.

Els ajuts i el pagament dels mateixos seran resolts per l’Alcaldia.

 

L’import serà abonat als sol·licitants, mitjançant transferència al compte corrent que s’indiqui a la sol·licitud, que es pot recollir a les oficines de l’ajuntament.

 

 

Colldejou, 23 d’octubre de 2017.

 

 

L’Alcalde

 


 

 

 

Jordi Sierra Salsench

© Ajuntament de Colldejou, Tots els drets reservats - Qui som? - Normes de privacitat

Amb el suport de: Diputació de Tarragona. Logo Consell Comarcal del Baix Camp. Logo Consorci Administració Oberta de Catalunya. Logo